حجم ناگهانی

شناسه: 37200559
اطلاع رسانی

نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

تعداد 7 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.13 177.13 خ 89 100 111 96.99 - 99
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
خ**** 0.67 7.5 خ 62 69 151 84.68 - 68.16
و**** 6.7 63.6 ه.خ 57 56 46 63.68 - 33.2
ف**** -0.36 6.7 ه.ف 54 31 -43 26.67 - 24.76
و**** -0.95 19.29 ف 28 22 -152 3.6 - 1.2
د**** 0.4 50.89 خ 68 75 267 100 - 82.52

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.