حجم ناگهانی

شناسه: 37200559
اطلاع رسانی

نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

تعداد 7 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.16 14.57 ه.خ 58 59 129 84 - 73.51
ت**** -0.34 33.49 خ 84 91 167 96.4 - 98.8
و**** -0.17 3.56 ه.خ 57 40 103 70.73 - 65.06
س**** 0.33 9.55 خ 66 73 179 100 - 96.28
و**** 0.26 31.2 خ 61 60 76 73.83 - 59.94
خ**** 0.33 23.14 ه.خ 63 80 176 91.45 - 96.14
و**** 0.13 54.38 ه.خ 54 63 92 85.53 - 50.16

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.