حجم ناگهانی

شناسه: 37200559
اطلاع رسانی

نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

تعداد 8 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
م**** -1.06 6.43 خ 60 88 52 62.14 - 54.29
و**** -2.9 13.47 ف 36 50 -131 32.93 - 10.98
ک**** -0.38 15.72 ف 30 45 -132 18.39 - 6.13
ش**** -0.75 25.12 ف 17 20 -125 1.89 - 0.63
ف**** -0.5 5.78 ف 27 22 -113 13.37 - 4.46
غ**** -0.46 15.05 ف 14 0 -112 2.5 - 0.83
خ**** -1.21 14.58 ف 25 16 -135 5.14 - 1.71
ش**** -1.12 6.16 ف 33 54 -284 17.36 - 30.66

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.