حجم ناگهانی

شناسه: 37200559
اطلاع رسانی

نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

این فیلتر برای امروز هیچ خروجی ای نداشته است. میتوانید دیروز یا تاریخ های دیگر و یا بخش فیلترهای مشابه را بررسی کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.