حجم ناگهانی

شناسه: 37200559
اطلاع رسانی

نمادهایی که حجم معاملاتشان بیشتر از ۵ برابر روز گذشته بوده است و روز گذشته بیشتر از نصف حجم مبنا معامله شده اند.

تعداد 6 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** -0.17 82.95 ه.خ 58 65 215 100 - 96.82
ف**** -1.06 352.46 خ 60 94 138 100 - 100
خ**** -0.56 15.22 خ 67 74 197 100 - 98.09
ب**** 4.06 1.8 نا 0 0 0 -
د**** -0.2 44.45 خ 65 58 210 88.77 - 96.26
و**** -2.26 17.92 خ 79 71 116 78.85 - 90.28

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.