معامله بیشتر از دو درصد سهام شرکت

شناسه: 66621561
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات آخرین روز کاری بیشتر از دو درصد سهام شرکت بین سهامداران جا به جا شده است.

تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** -0.17 82.95 ه.خ 58 65 215 100 - 96.82
ف**** -1.06 352.46 خ 60 94 138 100 - 100
ک**** -0.9 28.46 ف 19 13 -106 15.38 - 5.69
غ**** -0.72 11.39 ه.خ 54 75 110 91.64 - 86.13
ب**** 4.06 1.8 نا 0 0 0 -
غ**** -0.95 1.7 خ 71 73 151 86.4 - 91.53
خ**** 0.07 7.44 خ 67 65 104 87.64 - 91.3
د**** -0.2 44.45 خ 65 58 210 88.77 - 96.26
ب**** -0.36 14.92 خ 77 63 122 91.59 - 91.52

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.