فیلتر حجم مشکوک

شناسه: 84521574
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.

این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.

تعداد 1 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه، ۲ برابر حجم ۲۱ روزه، ۲ برابر حجم ۱۰۰ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
د**** -119.35 49.92 ف 37 14 -82 34.62 - 38.8

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.