فیلتر حجم مشکوک

شناسه: 84521574
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.

این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.

تعداد 10 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه، ۲ برابر حجم ۲۱ روزه، ۲ برابر حجم ۱۰۰ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
آ**** -31.64 19.79 ف 38 72 -158 0 - 7.25
و**** 0.16 14.57 ه.خ 58 59 129 84 - 73.51
ش**** 0.93 10.71 ه.خ 45 46 3 44.93 - 33.48
س**** 0.33 9.55 خ 66 73 179 100 - 96.28
آ**** -1.69 29.07 ف 40 46 -123 16.51 - 5.5
و**** 0.26 31.2 خ 61 60 76 73.83 - 59.94
خ**** 0.33 23.14 ه.خ 63 80 176 91.45 - 96.14
و**** 0.13 54.38 ه.خ 54 63 92 85.53 - 50.16
ت**** 0.34 21.6 ه.خ 50 85 -42 38.13 - 22.18
ذ**** 1.1 28.86 ه.خ 68 77 201 100 - 100

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.