فیلتر حجم مشکوک

شناسه: 84521574
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.

این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.

تعداد 23 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه، ۲ برابر حجم ۲۱ روزه، ۲ برابر حجم ۱۰۰ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ر**** 1.77 51.81 خ 72 74 324 100 - 93.22
و**** 2.85 26.15 ه.خ 59 59 98 81.95 - 42.86
و**** 0.13 177.13 خ 89 100 111 96.99 - 99
ح**** -1.07 11.56 ف 37 45 -161 3.11 - 1.78
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
ت**** -0.5 22.82 خ 68 77 255 89.09 - 77.74
ک**** -0.19 105.07 ه.خ 35 56 -22 56.76 - 52.25
س**** 1.9 66.94 ه.خ 61 91 312 75.97 - 62.74
س**** -3.65 103.54 خ 68 76 278 96.3 - 52.79
و**** 0.12 67.02 خ 65 78 218 97.63 - 76.85
ف**** 0.09 53.61 خ 70 70 319 100 - 66.44
و**** 6.7 63.6 ه.خ 57 56 46 63.68 - 33.2
ث**** 0.63 73.69 خ 71 88 126 100 - 87.11
ذ**** 1.31 12.05 خ 72 60 279 96.64 - 84.87
س**** -0.05 18.83 ه.خ 22 44 2 53.85 - 27.63
س**** 1.15 90.27 خ 56 66 150 86.36 - 65.3
ز**** 4.94 13.6 خ 61 71 111 76.4 - 51.2
ت**** 1.21 19.19 ه.خ 54 40 117 68.66 - 49.94
س**** -1.32 55.46 ف 42 21 -91 8.93 - 15.44
و**** -0.95 19.29 ف 28 22 -152 3.6 - 1.2
و**** 0.64 464.34 خ 75 89 307 100 - 87.27
د**** 0.4 50.89 خ 68 75 267 100 - 82.52
د**** 0.39 18.79 ه.خ 67 65 294 100 - 77.45

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.