فیلتر حجم مشکوک

شناسه: 84521574
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.

این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.

تعداد 14 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه، ۲ برابر حجم ۲۱ روزه، ۲ برابر حجم ۱۰۰ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** -0.17 82.95 ه.خ 58 65 215 100 - 96.82
آ**** 0.45 15.53 خ 82 76 149 100 - 100
خ**** 0.37 24.74 خ 70 76 167 100 - 90.6
ش**** 0.5 45.88 خ 79 75 128 100 - 90.53
د**** 2.48 21.46 ه.خ 59 58 216 100 - 72.02
ف**** -1.06 352.46 خ 60 94 138 100 - 100
س**** -0.77 55.35 خ 73 79 213 100 - 92.25
ش**** 0.19 31.21 خ 77 80 128 100 - 93.73
ش**** -0.93 76.59 خ 78 94 199 99.52 - 99.84
ک**** -0.11 44.33 خ 81 38 87 98.34 - 99.45
و**** 0.43 144.84 خ 56 48 20 57.31 - 60.48
ه**** 37.46 85.61 خ 72 77 161 100 - 94.33
د**** -0.2 44.45 خ 65 58 210 88.77 - 96.26
ر**** -0.19 164.88 ه.ف 38 0 -467 3.51 - 1.17

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.