فیلتر حجم مشکوک

شناسه: 84521574
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات امروز حجم مشکوک ۵، ۲۱ و ۱۰۰ روزه داشته اند.
حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است و بیشتر از ۲ برابر میانگین معاملات ۵ روز، ۲۱ روز و ۱۰۰ روز گذشته است.

این فیلتر هشدار خرید یا فروش نیست و برای معامله باید شرایط تکنیکال و تابلو نماد را بررسی نمایید.

تعداد 20 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** -2.86 55.99 خ 73 53 77 87.32 - 87.32
س**** 0.12 18.59 ف 32 43 -144 15.77 - 5.66
ح**** -0.31 23.21 ف 46 65 -93 25.58 - 8.53
ک**** -1.27 52.42 خ 51 79 -41 42.75 - 38.42
د**** -1.27 32.52 ف 23 27 -82 0 - 0
پ**** -0.62 22.26 ف 28 42 -119 8.42 - 2.85
و**** -2.9 13.47 ف 36 50 -131 32.93 - 10.98
ک**** -0.38 15.72 ف 30 45 -132 18.39 - 6.13
ح**** -2.71 15.41 ف 34 40 -158 0 - 0
خ**** 0.02 407.76 ه.ف 47 0 -169 0.52 - 0.17
س**** -7.78 17.04 ف 43 26 -61 41.43 - 15.74
غ**** -1.39 29.24 ف 27 21 -115 0 - 0
ب**** 17.3 36.56 ف 41 42 -119 40.48 - 23.9
ش**** -2.19 81.93 ف 23 26 -111 0 - 0
پ**** -0.16 16.22 ف 30 43 -133 1.92 - 0.64
ش**** -0.63 166.22 ف 33 64 -94 5.56 - 1.85
غ**** -0.46 15.05 ف 14 0 -112 2.5 - 0.83
ز**** -1.37 30.57 ف 27 55 -99 2.05 - 0.68
پ**** 0.02 46.83 ه.خ 35 55 -36 67.57 - 26.6
د**** -2.07 72.85 ه.خ 51 8 50 75.85 - 80.99

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.