فیلتر اشباع خرید

شناسه: 58712802
%99
هشدار فروش

نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید قرار دارند و وضعیت عرضه و تقاضای آنها شکننده است. به این معنی که تقاضای سنگین ندارند و احتمال افزایش عرضه و نزولی شدن روند وجود دارد.

تعداد 4 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • CCI: خرید
  • MFI: اشباع خرید
  • RSI: اشباع خرید
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • -100 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 5
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ت**** -0.34 33.49 خ 84 91 167 96.4 - 98.8
و**** -0.31 25.46 خ 100 100 207 100 - 100
ث**** 0.01 8.2 خ 77 86 160 100 - 100
ق**** 0.23 -5.03 خ 71 83 214 100 - 97.3

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 11,124 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 99.50 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.19 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 56.52 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.