شناسایی جریان نقدینگی و ورود پول هوشمند

شناسه: 15047429
%152
هشدار خرید

این فیلتر سهامی را معرفی می کند امروز ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملات امروز در آنها بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است. همچنین جریان قدرت حقیقی 10 روزه را در نظر میگیرد. از منظر تحلیل تکنیکال وضعیت سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک و Stochastic RSI صادر شده و همچنین مقدار شاخص جریان نقدینگی MFI امروز بیشتر از روز قبل بوده است.

تعداد 8 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • Stochastic RSI: خرید
  • ورود پول هوشمند
  • استوکاستیک: خرید
  • MFI: بیشتر از روز قبل
  • جریان قدرت حقیقی: 10 روزه
  • چینش بر اساس قدرت ورود پول هوشمند
  • حجم معاملات: بیشتر از میانگین ۵ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ک**** 0.83 2.18 ف 51 43 -95 51.97 - 31.05
ک**** 0.21 1.05 ه.خ 44 35 -53 30.67 - 19.08
س**** 0.69 5.35 ه.ف 56 42 61 94.69 - 61.04
و**** 1.6 1.65 ف 54 35 -3 53.53 - 25.36
و**** 6.7 63.6 ه.خ 57 56 46 63.68 - 33.2
س**** 1.15 90.27 خ 56 66 150 86.36 - 65.3
ز**** 4.94 13.6 خ 61 71 111 76.4 - 51.2
ث**** 1.93 0.76 خ 59 63 110 66.67 - 56.22

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 1,641 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 151.97 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.79 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 72.55 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 91 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.