تکنیکال

 • نمادهایی که هر دو اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند. قبل از فروش وضعیت عرضه و تقاضای نماد را بررسی نمایید.

 • نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند. همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد. مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

 • هشدار خرید مکدی در نقاطی که اندیکاتور RSI در محدوده اشباع فروش و یا نزدیک به محدوده اشباع فروش است و پول هوشمند وارد سهم شده است.

 • این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد. در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد.. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد. شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.

 • هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

 • نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید قرار دارند و وضعیت عرضه و تقاضای آنها شکننده است. به این معنی که تقاضای سنگین ندارند و احتمال افزایش عرضه و نزولی شدن روند وجود دارد.

 • نمادهایی که در ناحیه اشباع فروش قرار دارند و وضعیت عرضه و تقاضای آنها مناسب است. به این معنی که صف فروش سنگین ندارند و در صورتی که شرایط بازار اجازه بدهد امکان بازگشت و تغییر روند دارند.

 • نمادهایی که 1- از لحاظ بنیادی در شرایط مناسب هستند. 2- روی نقاط حمایتی RSI هستند. 3- نسبت به مقاومت مشخص،‌ اصلاح مناسبی داشته اند. 4- حقوقی در حال حمایت از سهم است.

 • نمادهایی که حقیقی در ۱۰ روز گذشته با قدرت بیشتر در حال خرید بوده است و میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال خرید داده اند.

 • نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۳۰ در حال نوسان است و به معنی اشباع فروش است. در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.

 • نمادهایی که در فاصله -۱۰ تا ۱۰ درصد از مقاومت RSI خود قرار دارند و قبلا سابقه بازگشت و شروع یک روند نزولی را از همین ناحیه داشته اند. به تنهایی ملاک عمل نیست و برای معامله بایستی شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

 • این فیلتر سهامی را معرفی می کند امروز ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملات امروز در آنها بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است. همچنین جریان قدرت حقیقی 10 روزه را در نظر میگیرد. از منظر تحلیل تکنیکال وضعیت سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک و Stochastic RSI صادر شده و همچنین مقدار شاخص جریان نقدینگی MFI امروز بیشتر از روز قبل بوده است.

 • نمادهایی که اسیلاتور MACD (مکدی یا مک دی) همچنان در فاز خرید است اما هشدار فروش را صادر کرده است. به تنهایی نمیتواند ملاک خوبی برای عمل باشد و باید وضعیت نماد را از جهات مختلف بررسی فرمایید.

 • نمادهایی که اندیکاتور استوکستیک آر اس آی (Stochastic RSI) در مناطق اشباع فروش قرار دارد و سیگنال خرید صادر کرده است.

 • نمادهای که اندیکاتور استوکاستیک سیگنال خرید صادر کرده است و ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملات امروزشان بیشتر از ۱۵۰ درصد میانگین حجم ۵ روزه است.

 • نمادهایی که اسیلاتور MACD (مکدی یا مک دی) همچنان در فاز فروش است اما هشدار خرید را صادر کرده است. به تنهایی نمیتواند ملاک خوبی برای عمل باشد و باید وضعیت نماد را از جهات مختلف بررسی فرمایید.

 • نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۲۰ در حال نوسان است و به معنی اشباع فروش است. در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.

 • نمادهایی که اندیکاتور استوکاستیک سیگنال خرید داده است و ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملاتشان بیشتر از ۱/۵ برابر میانگین حجم ۵ روزه است.

 • بسیاری از معامله گران حرکت اندیکاتور استوکاستیک از زیر خط ۲۰ به بالای خط ۲۰ را سیگنال قوی خرید و ورود به سهم میدانند.

 • نمادهایی که در معاملات روز جاری، اسیلاتور MACD از فاز فروش به فاز خرید وارد شده است.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، باند میانی اندیکاتور بولینگر را با حجم بالا و قدرت بالاتر خریدار حقیقی به سمت بالا شکسته اند و اسیلاتور MACD در وضعیت خرید یا هشدار خرید است.

 • حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود. قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

 • نمادهایی که در روز جاری معاملاتی توسط اندیکاتورهای استوکستیک (Stochastic) و اندیکاتور Aroon (آرون) سیگنال خریدشان صادر شده است و همچنین ورود پول هوشمند داشته اند.

 • نمادهایی که میانگین متحرک ۸ روزه (EMA 8) میانگین متحرک ۲۱ روزه (EMA 21) را رو به بالا قطع کرده است و سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه صادر شده است.

 • نمادهایی که از لحاظ اندیکاتور استوکاتیک در کف قیمتی هستند و طی معاملات امروز، نشانه های مثبت را بروز داده اند.

 • نمادهایی که اندیکاتور Parabolic Sar در آخرین روز معاملاتی به عنوان سیگنال خرید معرفی کرده است. سیگنال اندیکاتور پاربولیک سار به تنهایی نمیتواند ملاک خوبی برای معامله باشد لذا لازم است که قبل از معامله وضعیت نماد را از جهات مختلف بررسی کنید.

 • این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است. اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است. برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

 • نمادهایی که در فاصله بین -۱۰ تا ۱۰ درصد از حمایت RSI خود قرار دارند و قبلا از همین حدود سابقه بازگشت و شروع یک روند صعودی را داشته اند. به تنهایی ملاک عمل نیست و باید قبل از معامله جوانب دیگر از جمله شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

 • نمادهایی که در معاملات روز جاری، اسیلاتور MACD از فاز خرید به فاز فروش وارد شده است.

 • در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

 • حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۰ به بالای خط ۰ که هشدار خرید این اندیکاتور محسوب میشود. این هشدار باید با رویت موارد دیگر تکنیکال و ... تایید شود. قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

 • نمادهایی که میانگین متحرک ۸ روزه (EMA 8) میانگین متحرک ۲۱ روزه (EMA 21) را رو به پایین قطع کرده است و سیگنال فروش میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه صادر شده است.

 • نمادهایی که اندیکاتور Parabolic Sar در آخرین روز معاملاتی به عنوان سیگنال فروش معرفی کرده است. سیگنال اندیکاتور پاربولیک سار به تنهایی نمیتواند ملاک خوبی برای معامله باشد لذا لازم است که قبل از معامله وضعیت نماد را از جهات مختلف بررسی کنید.

 • نمادهایی که ۱- باند بولینگر سیگنال خرید داده باشد. ۲- مقدار RSI بین ۰ تا ۴۰ باشد (اشباع فروش یا نزدیک به محدوده اشباع فروش)

 • افزایش دو برابری حجم معاملات نسبت به میانگین ۵ روزه وقتی که مقدار اندیکاتور RSI بین عدد ۳۰ تا ۴۰ است.

 • نمادهایی که اندیکاتور CCI آنها سیگنال خرید صادر کرده است.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، باند میانی اندیکاتور بولینگر را به سمت پایین شکسته اند و قدرت فروشنده حقیقی از قدرت خریدار حقیقی بیشتر است.

 • سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک که با ورود پول هوشمند، حمایت حقوقی و پارامترهای دیگر تلفیق شده است. همچنین جهت کاهش ریسک، ورود پول هوشمند طی دیروز و امروز و قدرت بالاتر خریدار حقیقی امروز به فیلتر اضافه شده است.

 • نمادهایی که اندیکاتور استوکاستیک دو روز پیاپی سیگنال فروش داده است.

 • نمادهایی که در نزدیکی حمایت سه ماهه قرار دارند.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی، سیگنال فروش شان توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شده است.

 • نمادهایی که اندیکاتور استوکستیک آر اس آی (Stochastic RSI) در مناطق اشباع خرید قرار دارد و سیگنال فروش صادر کرده است.

 • نمادهایی که اندیکاتور CCI آنها سیگنال فروش صادر کرده است.

 • نمادهایی که مقاومت یک ساله خود را شکسته اند (اصطلاحا Bullish Breakout کرده اند) و در فاصله ۵ تا ۱۵ درصدی از مقاومت یک ساله خود قرار دارند و به سمت اهداف بالاتر در حال حرکت هستند!

 • نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۴۰ در حال نوسان است. در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.

 • اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یا استوکستیک اطلاعاتی در رابطه با قدرت روند یا مومنتوم حرکت قیمت را در اختیار شما قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. فیلتر اندیکاتور استوکاستیک، نمادهایی را نمایش میدهد که سیگنال خریدشان توسط اندیکاتور استوکستیک صادر شده است.

 • نمادهایی که در فاصله ۵ تا ۱۵ درصدی و پایین تر از حمایت یک ساله در حال معامله هستند. به این رخداد شکست حمایت و یا Bearish Breakout میگویند. به عبارت دیگر، حمایت یک ساله نماد از دست رفته است و احتمال ریزش قیمت تا حمایت بعدی وجود دارد.

 • نمادهایی که طی سه روز معاملاتی گذشته، قیمت آخرین معامله شان از قیمت آخرین معامله روز قبل بالاتر بوده است.

 • فیلتر احتمال شکست مقاومت با ورود پول هوشمند، یک فیلتر قدرتمند برای شناسایی سهم هایی است که در نزدیکی نقاط مقاومت های 1 و 3 و 6 ماهه قرار دارند و با ورود پوی هوشمند همراه بوده اند. پس احتمال ادامه روند و شکست مقاومت در آن ها وجود دارد... این فیلتر با توجه به شرایط بازار بورس، سهم های مورد نظر که این شرایط را دارند نشان می دهد. گاهی اوقات تعداد کمی سهم در خروجی فیلتر نشان داده می شود و گاهی اوقات با توجه به شرایط بازار بورس سهم های زیادی در شرایط حمایت قرار می گیرند. ولی اصولا زمانی که بازار بورس در شرایط مثبت می باشد و سهم ها در رشد هستند فیلتر سهم های کمتری را نشان می دهد.

 • با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نمادهای زیر فیلتر شده اند. این فیلتر به تنهایی به معنی خرید نیست و بایستی نمادها را پیش از معامله از جهات مختلف بررسی نمایید.