هشدار فروش اندیکاتور Stochastic RSI در مناطق اشباع خرید

شناسه: 80783524
%70
هشدار فروش

نمادهایی که اندیکاتور استوکستیک آر اس آی (Stochastic RSI) در مناطق اشباع خرید قرار دارد و سیگنال فروش صادر کرده است.

تعداد 54 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • Stochastic RSI (K): اشباع خرید
  • Stochastic RSI امروز: فروش
  • Stochastic RSI دیروز: خرید، وضعیت خرید
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** -2.38 0.19 ه.خ 44 58 60 61.16 - 70.39
و**** -0.01 -5.06 ه.خ 40 42 -9 37.26 - 30.99
و**** 0.31 -17.53 ه.خ 54 75 165 73.48 - 83.81
پ**** -0.11 -237.94 ه.خ 42 38 91 56.84 - 55.71
ب**** 0.57 -61.1 ه.خ 54 54 158 77.78 - 72.82
د**** -0.46 -40.08 ه.خ 40 37 49 48.43 - 50.46
ک**** -0.13 0.97 ه.خ 53 88 193 80.2 - 77.97
ز**** -0.08 -0.72 ه.خ 51 53 115 69.54 - 85.76
س**** 0.47 -0.56 ه.خ 41 44 126 80.64 - 76.41
د**** -0.58 -423.59 ه.خ 47 81 35 57.56 - 62.37
چ**** -0.15 -10.72 ه.خ 48 40 132 75 - 69.79
س**** 0.86 -2.26 خ 68 66 133 73.98 - 91.33
ث**** 0.36 -5.09 ه.خ 50 39 96 68.84 - 69.93
خ**** 0.09 0.82 ه.خ 50 53 121 72.65 - 79.36
ت**** 0.76 -4.81 خ 58 54 142 85.67 - 85.49
ب**** -0.08 -13.24 خ 58 73 171 71.7 - 88.92
د**** 0.27 -2.92 ه.خ 42 37 21 64.15 - 49.16
غ**** -0.5 -0.2 ه.خ 41 52 -26 26.71 - 35.52
ب**** 0.25 -3.84 ه.خ 49 52 134 84.66 - 82.67
پ**** -0.52 -5.54 ه.خ 45 47 139 60.78 - 54.48
م**** 0.14 -0.39 ه.خ 53 46 156 65.12 - 81.91
و**** 2.84 -2 ه.خ 41 50 88 61.15 - 73.04
س**** -0.21 -4.68 ه.خ 28 37 -83 14.02 - 24.53
ک**** -1.94 -0.88 ه.خ 35 33 5 49.91 - 38.83
و**** 0.24 0.69 ه.خ 50 60 124 61.05 - 71.45
ش**** -0.57 0.34 ه.خ 41 45 8 50.82 - 40.69
ک**** 3.9 -14.83 ه.خ 34 24 -70 31.43 - 36.29
و**** -0.05 -0.25 ه.خ 47 54 157 73.52 - 68.21
غ**** -0.08 -1 ه.خ 44 39 54 48.69 - 49.17
ف**** -0.25 -22.87 ه.خ 31 39 32 34.26 - 31.77
چ**** 0.5 -4.36 ه.خ 49 46 78 69.84 - 66.15
ف**** -0.07 -2.33 ه.خ 46 48 76 65.14 - 68.57
س**** 0.05 -107.54 ه.خ 48 38 112 78.07 - 71.42
ث**** -0.02 -5.04 ه.خ 43 55 60 53.52 - 62.2
ر**** 0.49 -6.46 ه.خ 46 47 117 61.88 - 47.79
ف**** -0.57 -9.22 ه.خ 34 40 29 41.96 - 42.03
ق**** 0.17 -28.88 ه.خ 39 51 8 44.2 - 45.48
ف**** -0.23 -26.07 ه.خ 35 35 77 39.56 - 40.78
ز**** 0.49 -158.6 ه.خ 44 63 49 76.05 - 77.33
و**** -0.34 -22.02 ه.خ 43 72 44 64.15 - 68.71
ک**** -0.25 -0.48 خ 52 71 91 64.47 - 78.71
و**** -0.16 1.65 ه.خ 49 50 132 68.27 - 71.83
ف**** -0.19 -1.42 خ 66 75 154 86.01 - 89.97
و**** 0.08 -6.33 خ 63 83 159 76.19 - 87.9
خ**** -0.36 2.23 ه.خ 49 56 94 61.98 - 62.53
و**** -0.55 -1,000 ه.خ 36 65 -90 32.77 - 36.78
و**** -0.1 -2.68 ه.خ 44 55 74 55.67 - 53.95
ا**** 0.04 -20.23 ه.خ 37 31 -44 42.86 - 50.99
ث**** -1.78 -1.93 ه.خ 38 31 -10 31.08 - 38.29
ن**** -0.69 -15.63 ه.خ 37 47 48 60 - 54.31
د**** 0.43 -1,000 ه.خ 40 45 66 56.25 - 62.37
چ**** -0.35 -6.4 ه.خ 48 49 42 52.81 - 59.85
د**** -2.22 2.79 ه.خ 50 61 111 79.92 - 78.88
ث**** 0.69 -100.31 ه.خ 48 42 78 60.12 - 56.71

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 8,256 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 70.08 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.93 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 33.24 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 88 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 80 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.