فیلتر اشباع فروش

شناسه: 43940873
%161
هشدار خرید

نمادهایی که در ناحیه اشباع فروش قرار دارند و وضعیت عرضه و تقاضای آنها مناسب است. به این معنی که صف فروش سنگین ندارند و در صورتی که شرایط بازار اجازه بدهد امکان بازگشت و تغییر روند دارند.

تعداد 29 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • CCI: فروش
  • MFI: اشباع فروش
  • RSI: اشباع فروش
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • -10 ≤ شاخص عرضه و تقاضا ≤ 100
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** -4.62 -0.91 ف 23 25 -136 0 - 12.73
خ**** 0.18 -0.39 ه.خ 21 11 -133 0 - 5.36
س**** -6.24 2.02 ف 19 27 -120 0 - 0.07
ف**** -1.98 -20.07 ف 24 17 -137 0 - 0
ث**** -0.14 2.71 ف 30 18 -111 0 - 7.29
ن**** -2.05 -0.82 ف 29 22 -133 0 - 5.29
غ**** 0.17 3.17 ف 17 18 -105 2.04 - 3.86
غ**** -3.19 5.01 ف 30 17 -114 6.19 - 18.81
و**** 5.87 -0.76 ه.خ 28 24 -126 0 - 9.14
د**** -13.78 -9.45 ف 20 27 -156 0 - 1.57
ب**** -1.92 -0.7 ف 25 13 -141 0 - 0.16
غ**** -0.16 1.96 ف 24 17 -142 0 - 0.74
س**** -1.03 0.11 ف 26 17 -105 0 - 0
ک**** -3.66 1.39 ف 27 26 -151 0 - 16.99
ه**** -2.47 4.33 ه.خ 16 7 -157 0 - 1.79
د**** -1.13 -81.49 ف 25 23 -180 0 - 0
ب**** -0.4 -1,000 ف 10 29 -117 1.71 - 2.38
خ**** -0.35 -7.74 ه.خ 29 22 -104 0 - 11.15
ک**** -1.81 2.2 ه.خ 18 4 -163 0 - 0
آ**** -0.55 2.51 ف 23 13 -142 0 - 0
و**** -2.02 -22.03 ه.خ 31 15 -110 21.83 - 12.6
ف**** -3.09 -8.55 ف 30 27 -102 1.71 - 22.11
ا**** 0.05 7.25 ف 19 12 -146 0.17 - 0.06
د**** -10.55 -13.67 ف 19 28 -153 2.99 - 3.63
ک**** -6.5 -0.28 ه.خ 28 27 -103 5.29 - 20.03
د**** -2.2 -7.71 ف 10 15 -116 0 - 0
د**** -7.14 0.3 ه.خ 29 21 -141 0 - 1.95
د**** -6.66 7.66 ه.خ 21 7 -140 0 - 0
و**** -8.02 -0.25 ف 22 22 -427 0 - 22.29

این فیلتر از تاریخ شنبه 7 تیر 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 11,992 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 161.12 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.26 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 37.36 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.