اشباع خرید RSI + اشباع خرید MFI

شناسه: 58529798
%104
هشدار فروش

نمادهایی که هر دو اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند.
قبل از فروش وضعیت عرضه و تقاضای نماد را بررسی نمایید.

تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • RSI: اشباع خرید
  • MFI: اشباع خرید
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
غ**** 5.6 -122.83 خ 78 86 194 100 - 100
س**** 0.12 0.55 خ 84 95 103 100 - 97.86
آ**** -0.73 -15.77 خ 74 76 59 70.73 - 83.43
ت**** -0.34 33.49 خ 84 91 167 96.4 - 98.8
و**** -0.31 25.46 خ 100 100 207 100 - 100
ت**** 0.46 -412.21 نا 100 93 118 100 - 100
ث**** 0.82 -1.18 خ 76 93 103 100 - 100
ث**** 0.01 8.2 خ 77 86 160 100 - 100
ق**** 0.23 -5.03 خ 71 83 214 100 - 97.3

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 22,145 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 104.10 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.18 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 58.81 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 81 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.