سیگنال فروش میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه

شناسه: 32838737
%144
هشدار فروش

نمادهایی که میانگین متحرک ۸ روزه (EMA 8) میانگین متحرک ۲۱ روزه (EMA 21) را رو به پایین قطع کرده است و سیگنال فروش میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه صادر شده است.

تعداد 14 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • کراس EMA 8 & EMA 21 امروز: فروش
  • کراس EMA 8 & EMA 21 دیروز: خرید، وضعیت خرید
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
خ**** -1.7 4.67 ه.ف 41 60 -218 6.27 - 17.83
ث**** -2.82 1.66 ه.ف 32 69 -288 27.23 - 48.27
د**** -2.78 1.2 ه.خ 45 73 37 43.96 - 75.82
و**** -1.12 -4.72 ه.خ 41 58 -62 21.01 - 29.83
و**** -15.84 -5.25 ه.خ 35 55 -141 0 - 33.39
ش**** -1.61 -9.14 ف 28 44 -240 3.24 - 43.94
خ**** -0.83 -39.88 ف 46 55 -36 20.23 - 26.51
و**** -2.05 -76.35 ف 43 74 -126 12.38 - 16.59
ف**** -1.58 -1,000 ه.خ 39 78 -102 11.47 - 39.8
ز**** -0.5 -1,000 ه.ف 47 64 -36 32.89 - 45.31
د**** -0.1 -1,000 ه.خ 45 61 -48 40.23 - 45.31
ث**** 0 -1,000 ف 41 37 -157 18.49 - 50
و**** 0.01 -1,000 ف 41 63 -99 12.22 - 21.72
ت**** 0 -1,000 ه.خ 49 50 -14 28.57 - 33.13

استراتژی های زیر از این فیلتر در معاملات خود استفاده میکنند.

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا شنبه 30 تیر 1403 تعداد 8,820 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 143.60 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -40.17 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 82.68 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.