سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + جریان قدرت حقیقی ۱۰ روزه + ورود پول هوشمند

شناسه: 55088054
%150
هشدار خرید

نمادهایی که حقیقی در ۱۰ روز گذشته با قدرت بیشتر در حال خرید بوده است و میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال خرید داده اند.

تعداد 10 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • کراس EMA 8 & EMA 21: خرید
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • جریان قدرت حقیقی: 10 روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
س**** 0.75 0.5 ه.خ 61 59 184 100 - 75.82
و**** 2.85 26.15 ه.خ 59 59 98 81.95 - 42.86
س**** 1.9 66.94 ه.خ 61 91 312 75.97 - 62.74
و**** 0.5 0.18 ه.خ 55 55 141 97.41 - 72.3
و**** 0.49 1.39 ه.ف 58 44 8 60.64 - 27.36
و**** 1.95 1.23 ه.خ 58 40 220 77.78 - 38.54
و**** 1.86 6.77 ه.خ 57 63 146 90.91 - 43.03
ت**** 1.21 19.19 ه.خ 54 40 117 68.66 - 49.94
ک**** 0.32 0.15 ه.خ 60 65 218 100 - 98.27
ف**** 0.33 0.59 ه.خ 55 43 42 47.37 - 27.72

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 3,187 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 150.22 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.37 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 70.06 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.