تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • Aroon: خرید
  • ورود پول هوشمند
  • جریان قدرت حقیقی: 3 روزه
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
خ**** 0.04 -0.22 خ 65 70 165 92.55 - 90.26
خ**** 0.02 1.49 ه.خ 52 76 214 90.93 - 65.92
ب**** 0.57 -61.1 ه.خ 54 54 158 77.78 - 72.82
خ**** 0.09 0.82 ه.خ 50 53 121 72.65 - 79.36
ب**** 0.25 -3.84 ه.خ 49 52 134 84.66 - 82.67
ق**** 0.02 4.24 ه.خ 54 76 200 100 - 73.93
و**** 0.56 0.76 ه.خ 53 44 174 84.38 - 62.38
ت**** 0.05 12.5 خ 63 62 140 80 - 83.53
و**** 9.32 11.06 ه.خ 66 71 267 100 - 78.91

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 3 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 2,807 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 55.00 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.22 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 4.99 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 88 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 79 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.