نمادهایی که روی حمایت RSI قرار دارند

شناسه: 88826882
%41
هشدار خرید

نمادهایی که در فاصله بین -۱۰ تا ۱۰ درصد از حمایت RSI خود قرار دارند و قبلا از همین حدود سابقه بازگشت و شروع یک روند صعودی را داشته اند.
به تنهایی ملاک عمل نیست و باید قبل از معامله جوانب دیگر از جمله شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

تعداد 13 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
پ**** -0.62 22.26 ف 28 42 -119 8.42 - 2.85
خ**** -1.37 1.13 ف 18 18 -106 0 - 0
پ**** 0.59 5.14 ف 21 5 -136 7.8 - 4.48
و**** 1.02 -1.84 ف 29 5 -109 17.67 - 8.1
ک**** 1.77 -5.11 ف 42 43 -95 20.6 - 10.43
س**** -0.81 0.69 ف 33 13 -164 24.35 - 14.7
خ**** 1.57 3.86 ف 28 21 -118 13.36 - 4.45
ش**** -0.3 0.24 ف 23 12 -119 18.18 - 10.19
ب**** 17.3 36.56 ف 41 42 -119 40.48 - 23.9
و**** -1.77 1.98 ف 25 42 -114 6.29 - 2.1
پ**** 1.14 -1 ف 26 10 -106 24.9 - 14.38
س**** 0.72 4.28 ف 44 65 -104 28.84 - 24.39
ذ**** -0.5 2.03 ف 20 8 -134 13.2 - 4.4

این فیلتر از تاریخ شنبه 7 تیر 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 4,275 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 40.75 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.23 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -16.45 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 74 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09017518***
    4 هفته پیش

    سلام
    #88826882

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.