تغییر فاز MACD از فاز فروش به فاز خرید

شناسه: 86129794
%141
هشدار خرید

نمادهایی که در معاملات روز جاری، اسیلاتور MACD از فاز فروش به فاز خرید وارد شده است.

تعداد 22 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • MACD امروز: خرید
  • MACD دیروز: هشدار خرید
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.31 0.96 خ 66 56 179 99.28 - 63.87
ش**** 0.48 4.29 خ 66 61 183 96.26 - 83.05
ت**** -0.5 22.82 خ 68 77 255 89.09 - 77.74
ک**** 0.53 10.18 خ 60 58 123 90.16 - 46.37
پ**** 0.15 0.88 خ 60 55 184 82.42 - 61.98
و**** 0.45 0.55 خ 58 53 176 85.25 - 71.95
و**** 1.05 4.94 خ 57 40 128 100 - 90.45
خ**** 0.2 2.03 خ 58 57 135 78.52 - 41.18
ش**** 0.51 -1.33 خ 54 70 173 63.27 - 68.5
آ**** 4.45 -0.12 خ 56 49 85 88.03 - 76.01
ک**** -0.36 -890.1 خ 60 65 183 97.92 - 76.96
غ**** 0.57 -11.92 خ 55 82 88 70.97 - 70.97
ک**** 0.1 2.03 خ 55 55 18 47.94 - 25.72
ف**** 0.09 53.61 خ 70 70 319 100 - 66.44
ق**** 1.76 10.46 خ 66 75 109 100 - 97
ش**** -0.8 -0.62 ه.خ 50 32 -45 30.22 - 34.83
ب**** 0.31 0.13 خ 57 51 145 80.1 - 56.62
ل**** 0.18 1.6 ه.خ 59 72 198 81.9 - 68.36
ف**** 0.02 2.47 خ 57 45 137 81.95 - 44.83
د**** -0.2 0 خ 60 68 172 79.38 - 78.31
ا**** 0.19 2.01 خ 56 46 158 79.55 - 52.79
و**** -0.38 -0.71 خ 53 67 95 71.91 - 69.13

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 2 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 4,468 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 141.33 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.79 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 64.71 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.