حرکت CCI از زیر خط صد به بالای خط صد

شناسه: 95175227
%95
هشدار خرید

حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود.
قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

تعداد 43 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 100 ≤ CCI ≤ 500
  • -500 ≤ CCI ≤ 99
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 4.39 13.76 خ 64 62 176 100 - 78.38
ش**** 0.44 3.82 خ 76 76 108 100 - 90.3
و**** 0.14 -0.44 خ 66 77 121 93.43 - 86.25
غ**** 21.21 -4.43 خ 69 49 228 100 - 73.45
ش**** 0.5 45.88 خ 79 75 128 100 - 90.53
ک**** -0.35 3.3 خ 67 69 183 100 - 77.8
چ**** -0.08 -0.06 خ 70 77 106 86.83 - 86.9
د**** 2.48 21.46 ه.خ 59 58 216 100 - 72.02
س**** 1.54 0.4 خ 72 80 132 94.74 - 75.9
د**** -0.53 0.12 خ 60 65 112 63.39 - 59.95
ب**** 0.11 13.29 خ 77 72 106 100 - 86.01
ب**** -0.4 -1.28 خ 77 89 128 94.69 - 87.75
پ**** -0.51 -28.84 خ 70 82 119 87.47 - 84.96
پ**** 0.61 1.92 خ 72 73 117 100 - 88.67
چ**** 0.14 2.07 خ 68 71 180 98.9 - 76.28
و**** 6 -1,000 خ 78 94 109 100 - 100
ف**** -1.06 352.46 خ 60 94 138 100 - 100
ح**** -0.18 7.56 خ 74 60 101 89.59 - 80.78
ث**** 0.18 1.87 خ 58 74 109 100 - 83.33
و**** 1.08 -1,000 خ 55 75 155 63.17 - 62.72
و**** 0.15 0.06 خ 63 46 185 100 - 77.99
ا**** 1.31 -3.02 خ 77 74 121 96.25 - 83.58
ت**** 0.21 -1.16 ه.خ 56 71 154 94.77 - 65
ا**** -0.21 -2.41 خ 64 38 137 95.39 - 77.69
ش**** -0.19 0.33 خ 69 47 117 98.02 - 84.2
ش**** 13.04 -1.69 خ 61 50 171 100 - 48.52
ک**** 0.15 -0.95 ه.خ 51 59 104 75.56 - 43.03
و**** -0.01 1.57 خ 80 84 150 100 - 97.09
و**** 0.55 2.31 خ 66 76 138 88.21 - 82.93
و**** 7.87 4.88 خ 64 47 259 100 - 73.05
ا**** -0.45 -0.05 خ 78 69 103 98.74 - 84.83
ج**** 0 -0.28 خ 64 50 140 95.95 - 79.73
ک**** -0.27 -3.5 خ 77 61 109 91.44 - 80.33
ت**** 13.8 -18.13 خ 70 80 161 100 - 91.29
ل**** 2.51 0.59 خ 72 83 102 94.67 - 82.17
خ**** 0.53 -0.28 خ 70 79 123 93.99 - 76.21
غ**** 0.57 0.59 خ 69 61 161 99.33 - 89.21
ح**** -0.82 8.85 خ 66 87 125 100 - 98.41
غ**** 0.44 1.95 خ 63 69 110 90.36 - 81.57
س**** -1.63 0 ه.ف 72 83 113 77.94 - 74.27
ش**** -0.03 8.14 ه.ف 64 61 128 100 - 81.51
م**** 0.21 0.45 خ 63 77 122 81.73 - 72.76
ق**** -0.88 12.26 خ 67 72 132 83.43 - 71.43

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 16,599 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 95.06 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.92 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 67.64 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.