حرکت CCI از زیر خط صد به بالای خط صد

شناسه: 95175227
%137
هشدار خرید

حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود.
قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

تعداد 44 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 100 ≤ CCI ≤ 500
  • -500 ≤ CCI ≤ 99
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ک**** -0.31 0.92 ه.خ 58 54 131 97.51 - 81.73
ث**** -0.5 30.24 خ 63 74 125 85.95 - 63.7
س**** 2.31 0.6 خ 61 37 109 89.82 - 67.91
و**** -1.04 -25.79 ه.ف 58 51 99 77.3 - 78.32
ف**** -0.02 38.51 خ 59 85 170 91.71 - 75.08
غ**** 0.16 0.16 ه.خ 52 36 104 66.67 - 52.48
و**** 0.16 -3.38 ه.خ 54 42 103 76.25 - 60.45
ل**** 2 -1,000 ه.خ 52 39 120 80.89 - 56.54
چ**** 0 3.24 ه.خ 58 42 112 89.77 - 74.88
ب**** 0.08 -0.66 خ 58 46 116 86.25 - 80.25
و**** 0.08 -4.84 ه.خ 56 44 131 76.37 - 70.82
ا**** -0.18 11.04 ه.خ 60 53 180 99.06 - 52.49
غ**** 0.28 -0.78 خ 57 47 103 79.5 - 73.81
ک**** 0.68 -0.91 ه.خ 12 28 128 90.58 - 84.96
س**** -0.26 31.44 خ 64 81 158 79.21 - 48.16
پ**** 1.09 -0.66 ه.خ 59 43 137 96.52 - 87.27
ق**** -1.01 2.33 ف 51 51 119 69.12 - 46.8
خ**** 0.05 -0.65 ه.خ 54 48 117 75.73 - 57.46
ک**** 1.43 -6.31 ه.خ 45 78 93 58.78 - 43.85
خ**** 0.3 11.36 ه.خ 54 47 143 82.99 - 69.75
ب**** -0.11 -1.49 ه.خ 54 36 140 86.89 - 81.13
ک**** 0.15 14.39 ه.خ 56 54 145 100 - 67.89
ر**** 0.92 44.84 ه.خ 55 75 239 100 - 64.47
ا**** 3.3 -9.89 خ 59 60 129 69.83 - 58.41
خ**** -1.08 0.04 ه.خ 42 49 105 76.08 - 63.37
س**** -0.97 0.99 خ 52 46 113 47.79 - 59.16
و**** -0.03 -2.85 ه.خ 58 45 152 86.18 - 68.46
خ**** -0.08 -0.66 خ 55 63 115 78.12 - 71.23
و**** 5.01 -18.43 خ 58 66 140 87.5 - 79.7
ز**** 0.44 -11.97 ه.خ 54 43 110 84.98 - 66.16
خ**** 0.42 1.04 ه.خ 52 61 98 64.29 - 34.46
چ**** 3.4 -1.12 ه.خ 56 47 236 98.61 - 57.18
ث**** -0.47 1.22 خ 62 56 150 100 - 81.32
ل**** 0.36 6.93 ه.خ 55 66 126 100 - 70.25
ث**** 0.16 -3.27 ه.خ 42 55 50 8.33 - 14.78
ش**** 0.08 18.26 ه.خ 46 53 171 100 - 76.43
خ**** 0.3 11.93 ه.خ 58 64 157 99.5 - 77.59
غ**** 1.04 -0.54 ه.خ 56 34 147 95.15 - 77.04
ک**** 0.37 -1.54 ه.خ 52 59 99 73.72 - 50.64
ر**** -0.67 -253.09 ه.خ 53 59 93 69.91 - 78.96
ث**** 1.8 -6.22 ه.ف 61 39 139 74.57 - 49.2
ث**** -0.19 -4.82 ه.خ 51 53 138 67.08 - 67.58
ا**** -0.26 -1.4 ه.خ 55 35 111 83.16 - 77.15
و**** 0.31 -1.15 ه.خ 58 44 141 90.27 - 67.31

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 تعداد 20,229 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 137.38 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.61 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 43.35 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.