حرکت CCI از زیر خط صد به بالای خط صد

شناسه: 95175227
%62
هشدار خرید

حرکت اندیکاتور CCI از زیر خط ۱۰۰ به بالای خط ۱۰۰ که سیگنال خرید این اندیکاتور محسوب میشود.
قبل از معامله، وضعیت تکنیکال و عرضه و تقاضای نماد را بررسی فرمایید.

تعداد 30 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 100 ≤ CCI ≤ 500
  • -500 ≤ CCI ≤ 99
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.18 0.76 خ 62 45 111 96.87 - 79.56
و**** 0.16 14.57 ه.خ 58 59 129 84 - 73.51
خ**** 0.02 1.49 ه.خ 52 76 214 90.93 - 65.92
و**** -0.64 5.13 ه.خ 52 49 146 98.98 - 84.09
و**** 0.6 -3.94 ه.خ 51 57 159 65.71 - 60.19
چ**** -0.15 -10.72 ه.خ 48 40 132 75 - 69.79
ق**** -0.01 0.02 ه.خ 52 69 157 100 - 66.3
ف**** -0.97 -23.45 ه.ف 71 65 129 79.84 - 80.41
خ**** 0.06 1.47 ه.ف 66 96 115 79.1 - 69.15
پ**** -0.52 -5.54 ه.خ 45 47 139 60.78 - 54.48
ث**** 5.63 -0.23 ه.خ 51 61 113 77.55 - 49.66
س**** 0.05 -107.54 ه.خ 48 38 112 78.07 - 71.42
ر**** 0.49 -6.46 ه.خ 46 47 117 61.88 - 47.79
ش**** 0.85 -275.97 ه.خ 39 47 111 56.06 - 46.45
و**** -0.02 -1,000 ه.خ 43 63 154 67.16 - 40.74
و**** -0.17 3.56 ه.خ 57 40 103 70.73 - 65.06
ث**** -0.56 0.06 ه.خ 51 53 123 96.61 - 72.43
پ**** 1.2 -596.97 ف 51 59 103 100 - 59.49
و**** -0.04 10.92 ه.خ 57 70 173 92.46 - 70.58
ش**** -0.03 -2.31 ه.خ 49 42 104 75.39 - 64.57
و**** -1.13 -65.36 ه.خ 46 48 120 62.02 - 48.95
و**** 0.56 0.76 ه.خ 53 44 174 84.38 - 62.38
ل**** -1 -62.78 ه.خ 46 51 111 72 - 64
خ**** 0.06 6.97 ه.خ 50 59 131 61.92 - 50.7
پ**** -0.04 -17.52 خ 53 67 161 49.55 - 51.13
ث**** -0.27 -2.54 ه.خ 44 42 101 60 - 59.58
خ**** 0.06 3.87 ه.خ 46 39 124 69.16 - 56.97
ل**** 0.89 -2.93 ه.خ 45 39 115 72.3 - 66.98
د**** -2.22 2.79 ه.خ 50 61 111 79.92 - 78.88
خ**** -0.05 6.73 ه.خ 49 52 102 60.95 - 51.81

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 11,798 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 61.76 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.29 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 11.57 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 78 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.