سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه

شناسه: 97454485
%61
هشدار خرید

نمادهایی که میانگین متحرک ۸ روزه (EMA 8) میانگین متحرک ۲۱ روزه (EMA 21) را رو به بالا قطع کرده است و سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه صادر شده است.

تعداد 12 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • کراس EMA 8 & EMA 21: خرید
  • چینش بر اساس شاخص حجم
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ح**** 0.15 -0.07 ه.خ 59 79 167 81.9 - 93.44
و**** 0.03 0.06 ه.خ 64 62 201 98.42 - 76.6
ج**** 3.37 -8.57 ه.خ 59 65 149 100 - 100
و**** 0.24 0.69 ه.خ 50 60 124 61.05 - 71.45
خ**** -0.92 2.27 ه.خ 53 45 114 58.96 - 74.71
و**** 0.26 31.2 خ 61 60 76 73.83 - 59.94
و**** 0.71 -2.33 ه.خ 56 67 146 95.32 - 87.02
و**** -0.01 -3.01 ه.خ 52 72 94 80.57 - 74.25
ب**** -0.17 -1.59 ه.خ 55 72 142 82.84 - 91
پ**** 0.66 -0.98 ه.خ 56 50 140 92.56 - 82.93
و**** -0.11 0.29 ه.خ 57 74 180 81.84 - 77.75
و**** 9.32 11.06 ه.خ 66 71 267 100 - 78.91

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 4,673 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 61.40 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.30 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 11.71 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 86 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 78 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.