هشدار خرید اسیلاتور MACD

شناسه: 38847716
%144
هشدار خرید

نمادهایی که اسیلاتور MACD (مکدی یا مک دی) همچنان در فاز فروش است اما هشدار خرید را صادر کرده است.
به تنهایی نمیتواند ملاک خوبی برای عمل باشد و باید وضعیت نماد را از جهات مختلف بررسی فرمایید.

تعداد 17 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • MACD دیروز: فروش
  • MACD امروز: هشدار خرید
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ش**** 10.67 -321.71 ه.خ 30 18 -27 35.52 - 27.59
د**** 0.46 -0.01 ه.خ 52 31 11 68.75 - 22.92
ف**** -0.65 -12.87 ه.خ 54 37 76 70.83 - 44.44
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
ک**** -1.04 -0.19 ه.خ 53 44 55 48.84 - 31.25
چ**** 2.99 0.16 ه.خ 57 67 89 66.08 - 38.57
خ**** -0.19 1.78 ه.خ 52 55 -18 38.46 - 18.8
ک**** 0.21 1.05 ه.خ 44 35 -53 30.67 - 19.08
و**** 0.41 1.62 ه.خ 54 55 21 52.63 - 33.92
ش**** 0.45 -0.81 ه.خ 53 45 29 54.78 - 26.3
ش**** 0.02 -2.46 ه.خ 44 27 -50 25.11 - 16.06
ف**** -1.57 1.26 ه.خ 56 33 110 85.11 - 62.1
ک**** 0.18 -1.18 ه.خ 52 50 77 72.58 - 55.24
م**** 0.02 -583.3 ه.خ 56 42 108 95.65 - 86.76
ف**** 0.15 1.36 ه.خ 57 34 113 69.56 - 34.01
س**** -0.04 2.34 ه.خ 26 31 -117 9.38 - 4.17
ش**** 0.86 2.26 ه.خ 54 59 69 65.63 - 28.93

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 2 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 9,425 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 144.05 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.39 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 65.89 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.