سیگنال خرید استوکاستیک + ورود پول هوشمند + حجم مشکوک ۵ روزه

شناسه: 18759981
%141
هشدار خرید

نمادهای که اندیکاتور استوکاستیک سیگنال خرید صادر کرده است و ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملات امروزشان بیشتر از ۱۵۰ درصد میانگین حجم ۵ روزه است.

تعداد 1 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 0.1 ≤ P/B ≤ 25
  • 0.1 ≤ P/E ≤ 200
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۱/۵ برابر حجم ۵ روزه
  • استوکاستیک دیروز: (0 ≤ K ≤ 19) & (0 ≤ D ≤ 19)
  • استوکاستیک امروز: (20 ≤ K ≤ 100) & (0 ≤ D ≤ 100)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
غ**** 0.85 4.89 ف 43 38 -70 33.17 - 14.77

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 تا چهارشنبه 27 تیر 1403 تعداد 1,451 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 140.65 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -34.43 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 27.33 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.